Miło nam poinformować, że zdobyliśmy certyfikat "Platynowy Laur" oraz odebraliśmy wyróżnienie „Przedsiębiorstwo Fair Play 2021", przyznawane firmom, które uzyskiwały tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” nieprzerwanie przez 9 kolejnych lat.

Certyfikat Fair Play potwierdza prowadzenie biznesu w oparciu o zasady etyki, propagowanie działań prospołecznych oraz rzetelne wywiązywanie się ze zobowiązań wobec Klientów, Dostawców oraz Pracowników.

Biuletyn z pełną listą Laureatów „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2021

 

O programie Fair Play
Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.
Więcej informacji: www.fairplay.pl

 

Emtor Fair Play 2021

Created 09-12-2021