Warunki biznesowe stają się coraz bardziej konkurencyjne, niż kiedycholwiek dotychczas, wymuszając ciagłe zwiększanie poziomu wydajności i krótszych terminów dostaw...

Dzięki autonomicznym, samojezdnym wózkom widłowym marki Yale® osiągniemy nie tylko większą wydajność, ale także wygospodarujemy dodatkowe możliwości z istniejących zasobów, jako wartość dodaną działalności.Wdrażając autonomiczne wózki do naszej działalności będziemy w stanie skonfigurować magazyn w sposób, który spowoduje spadek kosztów eksploatacji, wzrost wydajności operacyjnej oraz minimalizację liczby przestojów, wypadków i uszkodzeń towarów.

Autonomiczne, samojezdne wózki widłowe nadają się idealnie do wykonywania powtarzających się zadań, takich jak transportowanie palet, ich załadunek i rozładunek.


Technologia geonawigacji zastosowana w autonomicznych wózkach marki Yale® opiera się na prostej zasadzie - wózki uczą się i rozpoznają infrastrukturę magazynu.


Technologia przyszłości obecna tu i teraz

Zintegrowana kontrola nawigacji pozwala wózkom samodzielnie obliczać najbardziej efektywne trasy pomiędzy punktami przejazdu i kierują urządzeniem tak, aby uniknąć zatorów i ew. niebezpiecznych sytuacji. Wózki potrafią optymalizować trasę i obsługę, na co pozwala im oprogramowanie do zarządzania ruchem. Dzięki temu zmniejsza się także zagęszczenie pojazdów w ruchu, co przekłada się także na mniejsze koszty utrzymania floty.

Wyposażone w systemy skanowania laserowego do nawigacji LIDAR (ang. Light Imaging Detection and Ranging) autonomiczne wózki rozpoznają elementy konstrukcyjne, takie jak: ściany, kolumny, czy regały. Te punkty orientacyjne używane są do wyznaczania lokalizacji urządzenia i transportowania ładunków w różne miejsca na magazynie. Bardzo ważną informacją jest fakt, iż wózki do prawidłowego funkcjonowania nie potrzebują dodatkowej infrastruktury, lub dodatkowych elementów takich jak: taśmy, przewody, reflektory czy magnesy.


Autonomiczne, samojezdne wózki widłowe marki Yale®

Zalety autonomicznych, samojednych wózków widłowych

 • Większa wydajność - duże niższe koszty
  Wykorzystanie samojezdnych robotów pozwala wykonywać powtarzające się zadania takie jak przeładunek palet w magazyniem załadunek i rozładunek w sposób najbardziej efektywny - oszczędzając czas i pieniądze. Automatyczne rozwiązania oferują także pracę w sposób niezawodny, redukując liczbę uszkodzeń produktów i wypadków.
 • Proste przełączanie w tryb manualny
  Wciśnięcie przycisku lub opuszczenie dyszla powoduje płynne przełączenie maszyny z trybu zdalnego na tryb manualny. Wózek może być okresowo wykorzystywane do zadań sterowanych ręcznie np. pobierania ładunków, ładowania/ rozładowywania, a nastęnie wykonywać czynności w sposób automatyczny.
 • Bezproblemowa integracja
  Technologia geonawigacji nie wymaga specjalnej infrastruktury i może być z łatwością wdrożona i dopasowana do instniejących warunków. Samodzielnie oznacza na mapie elementy i struktury, aby wyznaczyć własne położenie i kierunki nawigacji. Umożliwia to szybkie i bezproblemowe tworzenie całkiem nowych tras, nawet gdy w magazynie zachodzą zmiany, lub gdy wózek samojezdny musi ominąć pewne elementy.
 • Zarządzanie wózkiem w czasie rzeczywistym
  Oprogramowanie do zarządzania autonomicznymi wóżkami potrafi sterować ruchem, przydzielać zamówienia do poszczególnych wózków i łączyć się z systemami takimi jak ERP (system zarządzania zasobami przedsiębiorstwa) czy WMS (system zarządzania magazynem) lub też łączyć się ze sprzętem np. automatycznymi drzwiami, przenośnikami lub maszynami produkcyjnymi.
 • Autonomiczne decyzje w czasie rzeczywistym
  Samojezdne roboty ustalą własne położenie w czasie rzeczywistym, obserwując środowisko i chodząc z nim w interakcję.

Wdrażanie autonomicznych rozwiązań. Umieszczanie lokalnego środowiska na mapie


Etap 1:
Na początku inżynier oprowadza ręcznie maszynę po magazynie i używając radaru nawigacyjnego wózka zapisuje informacje o obszarze pracy, które następnie są zamieniane prez system w mapę 2D.

Etap 2:
Następnie mapę koryguje inżynier instalacyjny. Do mapy referencyjnej dodawane są wirtualne trasy wraz z punktami poboru towaru, a wbuowany inteligentny system nawigacji wózka oblicza najbardziej wydajną trasę pomiędzy wyznaczonymi punktami.

Etap 3:
Mapa referencyjna zostaje zintegrowana z komputerem robota, który porównuje ją z tym, co widzi w czasie rzeczywistym za pomocą laserowego skanera, dzięki czemu wózek wyznacza własną lokalizację i porusza się.


Oferta autonomicznych, samojezdnych wózków widłowych marki Yale®

 Yale® MO25 Autonomiczny, samojezdny wózek widłowy

 

Wózki do kompletacji zamówień - MO25 Robot  

 • tryb zdalny oraz tryb manualny
 • transport poziomy na krótkich i długich dystansach
 • intensywne operacje magazynowe o dużej przepustowości
 • mocny silnik prądu przemiennego, zapewniający wysokie osiągi

 

 

MO25 Robot - Specyfikacja techniczna

 Yale® MO50-70T Autonomiczny, samojezdny wózek widłowy

 

Ciągniki holownicze - MO50-70T Robot 

 • tryb zdalny oraz tryb manualny
 • transport poziomy na krótkich i długich dystansach
 • uzupełnianie zapasów i holowanie materiałów
 • mocny silnik prądu przemiennego, apewniający wysokie osiągi

 

MO50-70 Robot - Specyfikacja techniczna

 Yale® MC10-15 Autonomiczny, samojezdny wózek widłowy

 

Wózki podnośnikowe z przeciwwagą - MC10-15 Robot

 • tryb zdalny oraz tryb manualny
 • transport poziomy na krótkich i długich dystansach
 • odkładanie lub zdejmowanie palet z drugiego poziomu
 • mocny silnik prądu przemiennego, zapewniający wysokie osiągi

 

MC10-15 Robot - Specyfikacja techniczna

 

Robotyka będąca w sercu autonomicznych, samojezdnych wózków Yale® to wynik 10 lat prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez firmę Balyo w dziedzinie robotów mobilnych. Umożliwia flocie samojezdnych robotów na auto lokalizację w czasie rzeczywistym i nawigowanie wewnątrz budynku bez konieczności stosowania dodatkowej infrastruktury,  co odróżnia te wózki o innych zautomatyzowanych urządzeń i pojazdów AGV.

Dla większej prostoty autonomicznym, samojeznym wózkom widłowym Yale® pozostawiono możliwość ręcznego sterowania, dając operatorom swobodę w decydowaniu o tym, kiedy przejąć kontrolę nad urządzeniem, aby wykonać pożądane zadanie.


Created 19-04-2019