Pragniemy z radością poinformować, iż zostaliśmy laureatami nagrody specjalnej "Przedsiębiorstwo Fair Play 2020" za szczególną innowacyjność w zakresie produktów oraz usług.
 

Za nieprzerwany, ośmioletni udział w programie, uhonorowano nas Złotym Laurem „Przedsiębiorstwo Fair Play”
Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” wskazuje klientom, za którymi produktami i usługami stoją firmy godne zaufania. Innych przedsiębiorców informuje, czy dana firma terminowo wywiązuje się z zobowiązań wobec kontrahentów. Dla społeczeństwa stanowi natomiast potwierdzenie, że nagrodzone nim przedsiębiorstwo w swojej działalności kieruje się zasadami etyki biznesu.„Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, w którym co roku, już od ponad 22 lat oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Program ten ma na celu promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako właściwe zarządzanie relacjami z różnymi interesariuszami firmy, tj.: z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.
Więcej informacji


Created 15-12-2020