Z przyjemnością pragniemy zaprezentować Państwu ofertę pakietów serwisowych zapewniających doskonały stan techniczny wózków będących pod stałą kontrolą specjalistów.

Pakiet Full Service obejmuje pełną opiekę serwisową nad parkiem maszynowym Klienta, tj. przeprowadzanie przeglądów serwisowych i dokonywanie napraw, jak również części elektroniczne, opony, łańcuchy, widły oraz baterie

Pakiet Full Service All Inclusive

 • przeglądy okresowe zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Gospodarki w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego urządzeń transportu bliskiego;
 • części i materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania obsługi technicznej zgodnie z DTR producenta;
 • robociznę
 • dojazd
 • naprawy wynikające z normalnego zużycia podczas eksploatacji wózka, a także
 • części elektroniczne, opony, łańcuchy, widły oraz baterie (Podzespoły mogą występować razem lub osobno)
 • Istnieje możliwość objęcia opieką dodatkowych opcji w zależności od Państwa potrzeb
  Maszyny objęte umową:
  • wózki nowe