Od koncepcji produktu do jego wdrożenia, każdy nowy model wózka Yale® do transportu materiałów przechodzi starannie opracowany dziewięcioetapowy proces badawczy i rozwojowy. Na każdym etapie musimy uzyskać pewność, że wyrób zapewni swoim przyszłym użytkownikom wszystkie zamierzone korzyści, zanim projekt przejdzie do kolejnego etapu procesu.

Centra badań, projektów i testów zlokalizowane na trzech kontynentach zatrudniają ponad 400 z najbardziej utalentowanych i doświadczonych inżynierów zajmujących się projektami i badaniami, wykorzystujących najnowocześniejsze narzędzia i procesy do projektowania.

Nowe technologie są wdrażane w każdej serii wózków do transportu materiałów, a następnie potwierdzane w testach funkcjonalnych i wytrzymałościowych, niezawodności rozwiązań i kontrolowanych testach terenowych. Efektem tych działań jest uzyskany poziom pewności i niezawodności, na który mogą Państwo liczyć.

Troska o operatora

Wózki Yale® projektowane są i konstruowane z uwzględnieniem potrzeb operatorów. Stosowanie rozwiązań ergonomicznych daje wzrost wydajności i bezpieczeństwa, gdyż pomagają one operatorowi unikać zmęczenia oraz częstych powtarzalnych ruchów.

Yale wspólnie ze swoją siecią dealerów skupia się również na operatorach, opracowując programy szkoleniowe zwiększające bezpieczeństwo, motywację i wydajność. Programy mają na celu pomoc w ochronie personelu, ładunku i sprzętu, i można je odpowiednio dostosowywać do potrzeb firm mających duże lub małe floty. Ponadto są one dostępne w wielu językach.